HERINNERINGEN AAN NICKERIE - Het zoetwaterkanaal van Nieuw Nickerie: van riool tot sieraad?

door Jozef Siwpersad


Dr. Jozef Siwpersad

1944 - 2007

Het zoetwaterkanaal van Nieuw Nickerie: van riool tot sieraad?

Wordt Nickerie ook een bloemendistrict?

In Nickerie is er sprake van ernstige verwaarlozing van objecten met een cultuurhistorische waarde. Ik denk aan markante tempels, moskeeën, pleinen, parken en ook gewone huizen die opvallen door hun historische bouwstijlen. Tot deze objecten reken ik ook het zoetwaterkanaal in Nieuw-Nickerie. In 2005 plaatste ik op de website van VVN www.nickerie.nl een kritisch artikel over de verwaarlozing van het zoetwaterkanaal van Nieuw-Nickerie met als titel: “Het zoetwaterkanaal van Nieuw-Nickerie: sieraad of riool”.

Het zoetwaterkanaal, schreef ik, dreigt de open riool van Nieuw-Nickerie te worden, gelijk aan de Sommelsdijckse Kreek in Paramaribo. Tijdens een ontmoeting in april van dit jaar heb ik als secretaris van VVN de toestand van het kanaal indringend onder de aandacht gebracht van de nieuwe districtscommissaris van Nickerie, de heer Bhagwatpersad Shankar.

Met veel genoegen constateert het bestuur van de stichting Vrienden van Nickerie dat de heer Shankar momenteel aan het kanaal de zorg en aandacht besteedt die dit kanaal verdient. Het kanaal wordt schoongemaakt en de mooie lotusbloemen op het water worden verzorgd en beschermd. Niemand mag zomaar de bladeren plukken voor feestjes e.d. Ik verwijs hiervoor naar een recent bericht op www.nickerie.net.

Mede op mijn advies als secretaris van VVN bekijkt de heer Shankar ook de mogelijkheden om van Nickerie één grote bloementuin te maken. Hierbij kan hij, zei ik tegen hem, aansluiten bij de opvallende gewoonte van honderden Nickerianen om hun erven en percelen te verfraaien met mooie bloemsoorten.

Nickerie heeft grote behoefte aan meer toeristische trekpleisters. Het idee om van Nickerie één grote bloementuin te maken kan toeristisch een schot in de roos zijn. Het kan ook een wezenlijke bijdrage leveren aan meer aandacht voor het milieu bij de totale bevolking van Nickerie.

VVN wenst de heer Sankar veel succes toe, zowel met de aanpak van het kanaal als met het bloemenproject. VVN hoopt dat hij hiervoor alle steun krijgt van zowel de centrale overheid in Paramaribo als de totale bevolking van het district.

Heel Nickerie zal mede dankzij beide acties een veel mooier aanblik bieden, tot groot genoegen van de toenemende stroom van bezoekers, ook uit het verre Nederland, waar vele vrienden van Nickerie, Nickerianen en niet-Nickerianen, met veel belangstelling de ontwikkelingen in het district volgen.

Dr. Jozef Siwpersad

Terug naar 'Herinneringen'

Copyright © 2003 - 2008 . All rights reserved.

Designed & hosted by Galactica's Graphics