Evenementen


Fundraisingevenement  voor kansarmen in Nickerie: jaarlijks telkens op de 1ste zondag van oktober

 

Stichting Vrienden van Nickerie organiseert jaarlijks op de eerste zondag van oktober een fundraisingdag. De situatie in Nickerie blijft onder de kansarmen blijft alarmerend.  Met de opbrengst kan aan tientallen kinderen een toelage worden verstrekt waardoor ze de school kunnen afmaken. De hulp aan deze kinderen moet verder worden vervolgd en geldt niet voor een jaar. Tevens is materiaal beschikbaar gesteld waardoor het onderwijs aan de kinderen kan worden verbeterd. Op de fundraisingdag is iedereen welkom. Nickerianen en niet-Nickerianen. Daarom heet de stichting "Vrienden van Nickerie".

 

Volg op de voorpagina van deze site nadere bekendmakingen over de fundraisingsactiviteiten van VVN.

 

Copyright 2003 - 2007 . All rights reserved.

Designed & hosted by Galactica's Graphics