Missie & Strategie


Op 7 mei 2002 is de stichting Vrienden van Nickerie opgericht. Deze stichting heeft tot doel het bevorderen en behartigen van de materiele en immateriele belangen van de Nickeriaanse gemeenschap in de ruimste zin van het woord.

De stichting probeert dit doel te verwezenlijken door:

  1. het initiŽren en realiseren van ontwikkelingsprojecten in Nickerie op het gebied van volksgezondheid, landbouw, sport, kunst en cultuur, veeteelt, visserij, industrie, onderwijs, cultuurtechniek en woning- en utiliteitsbouw.
  2. het bevorderen en totstandbrengen van handels- en andere contracten tussen bedrijven en instellingen.
  3. het verlenen van steun aan particuliere NGO's in Suriname bij de realisatie van deze ontwikkelingsprojecten.
  4. het bevorderen van onderzoek over de geschiedenis en samenleving van Nickerie.

De geldmiddelen van de stichting bestaat uit:

  1. het stichtingskapitaal.
  2. subsidies.
  3. schenkingen, legaten en erfstellingen.
  4. bijdragen en donaties.
  5. alle andere baten en inkomsten. 

Copyright © 2003 - 2004 . All rights reserved.

Designed & hosted by Galactica's Graphics