Projecten


De geldmiddelen van V.V.N zullen met prioriteit worden besteed aan projecten voor jongeren, ouderen, gehandicapten en alleenstaande vrouwen met kinderen. De eerste projecten zullen ondermeer gericht zijn op:


Lees de volgende verslagen:
Studiefinanciering voor Nickeriaanse VOS-leerlingen 
Schenking voor scholengemeenschap Nickerie

Studiefinanciering voor Nickeriaanse VOS-leerlingen

Nieuw Nickerie - Tien VOS-leerlingen in Nickerie krijgen voor de rest van dit schooljaar studiefinanciering vanuit Nederland. Zaterdag werden de eerste cheques verstrekt door de stichting vrienden van Nickerie (VVN). Per maand zullen ze elk een bedrag van vijftigduizend gulden ontvangen.

Het financieringsproject van de VVN richt zich op VOS-leerlingen van de examenklassen van wie de ouders beneden de armoedegrens leven en de studie moelijk kunnen betalen. De bedoeling is te investeren in de studie van een groep van 50 leerlingen die uitmuntende schoolprestaties leveren. In de toekomst wil de stichting de besten uit deze groep adopteren en ook hun studie na de middelbare school verder blijven financieren. 

V.O.S. leerlingen 

Bij de uitreiking van de cheques waren naast VVN -ondervoorzitter Chander Mahabier onder meer aanwezig districtcommissaris Herdeo Ramadin, de parlementariers Carmelita Ferreira, Kries Matai en Soedeschand Jairam alsook onderwijsinspecteur D. Chatterpal en bestuursleden van de VVN-afdeling Nickerie. Ferreira noemde het initiatief prijzenswaardig dat Nickerianen die in Nederland wonen iets terug doen voor Nickerieaanse gemeenschap. Ze deed een klemmend beroep op de leerlingen die voor steun in aanmerking zijn gekomen te blijven presteren en na afronding van hun verdere studie terug te keren om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het district. Onderwijsinspecteur Chatterpal die eveneens ingenomen is met het project vroeg de VOS-leerlingen het geld nuttig besteden. Hij adviseerde het VVN-afdelingsbestuur nauw contact met deze groep te blijven onderhoudend om haar leerprestaties te blijven motiveren. Om in aanmerking te komen voor financiŽle steun moeten de VOS examenkandidaten aan een aantal criteria voldoen. Belangrijkste is dat ze goede schoolprestaties leveren en financieel zwak zijn. Centraal bij de stichting staat de toekomst van Nickerie waarbij onderwijs een voorname plaats inneemt. Het hoofdbestuur van de VVN is gevestigd in Nederland en wordt geleid door Daulatram Ramlal. Tijdens een bezoek aan Nickerie vorig jaar november heeft Ramlal een afdelingsbestuur geÔnstalleerd. Dit bestuur staat onder leiding van Bharat Jairam en heeft als taak ideeŽn en projecten van het rijstdistrict in kaart te brengen en te rapporteren aan het hoofdbestuur in Nederland. De projecten zullen worden gefinancierd uit opbrengsten van fundraisingsactiveteiten in Nederland.

Schenking voor scholengemeenschap Nickerie

Nieuw Nickerie -  De scholengemeenschap in Nickerie heeft een kopieermachine en drie computers gekregen. De goederen hebben een waarde van zevenduizend US DOLLAR.

Geschonken Kopieermachine

Directeur Niermalkoemar Badloe van de VHK(VWO/Havo Kweekschool) scholengemeenschapNickerie nam de goederen vrijdag in ontvangst uit handen van Bharat Jairam(vertegenwoordiger van de stichting Vrienden van Nickerie(VVN) en Johnny Mahespalsing(namens de staatsolie Maatschappij Suriname). Volgens de directeur is met de gift een jarenlange wens van de school in vervulling gegaan. De school heeft het lange tijd moeten stelen met een kopiemachine, waardoor niet alle zeshonderd scholieren gelijktijd geholpen konden worden. Hierdoor moesten ze vaker elders kopieŽn laten maken van stencils en boeken, wat enorm veel geld kostte.

Daarom werd omgezien naar een machine die het werk sneller kon afhandelen. De schoolleiding deed een beroep op instanties voor een bijdrage om het apparaat aan te schaffen. Jairam van VVN-afdeling Nickerie zegt dat het idee van dit project kwam van de schooladviseur drs. Bindraben Panday, toen de VVN enkele maanden terug in het district met haar eerste project van start ging.

In deze fase in aan 50 scholieren maandelijks een bedrag van 50.000 toegekend ter stimulering van hun studieprestatie.

 

Copyright © 2003 - 2004 . All rights reserved.

Designed & hosted by Galactica's Graphics