Werkwijze


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het ontwikkelen en realiseren van ontwikkelingsprojecten op het gebied van volksgezondheid, landbouw, sport, kunst en cultuur, veeteelt, industrie, onderwijs, cultuurtechniek, alsmede woning- en utiliteitsbouw;

  2. het bevorderen en tot stand brengen van handels- en andere contacten tussen bedrijven en instellingen;

  3. het verlenen van steun in de ruimste zin des woords aan particuliere NGO's in Suriname bij de realisatie van deze ontwikkelingsprojecten;

  4. het bevorderen van onderzoek over de geschiedenis en samenleving van Nickerie.
 

 

 

 

Copyright 2003 - 2004 . All rights reserved.

Designed & hosted by Galactica's Graphics