Samenvatting jaarverslag 2002-03


Op 7 mei 2004 bestaat de stichting Vrienden van Nickerie twee jaar. De volledige tekst van het gecombineerd verslag over de periode 2002-2003 wordt binnenkort gepubliceerd op deze website,  www.nickerie.nl. Hieronder gaan wij kort in op enkele punten uit dit verslag.

Werving van fondsen: er is in de periode mei 2002 – december 2003 een netto bedrag opgehaald van Euro 48.699,00. Dit bedrag zal in 2004 worden besteed aan projecten in Nickerie. 

Financiering van projecten uit eigen middelen: er zijn collectieve voorzieningen getroffen ter ondersteuning van de meest behoeftige studenten van het HAVO-VWO scholengemeenschap in Nickerie voor een bedrag van Euro 10.000,00. Deze school is tevens ondersteund met een modern kopieerapparaat ter waarde van Euro 5.000,00 dat voorziet in een grote behoefte. VVN heeft voor een bedrag van 1000 euro bijgedragen aan een boekwerk over Nickerie. Dit boek zal binnenkort op eigen titel worden uitgebracht door de huidige  districtscommissaris van Nickerie, de heer Hardeo Ramadin.

Entamering van projecten bij NCDO: bij NCDO kunnen verzoeken worden ingediend ter verdubbeling van de bedragen die door VVN aan projecten wordt besteed. De eerste tranche van projecten is begroot op Euro 35.000,00. Hiervan neemt VVN  Euro 17.500,00 voor haar rekening. NCDO is gevraagd de andere helft voor haar rekening te nemen. Het gaat hierbij om de financiering van kopieerapparaten en printers ten behoeve van scholen,  collectieve ondersteuning van 226 leerlingen en een project gericht op de positieverbetering van vrouwen.

Voorbereiding en realisatie van andere projecten: in bespreking is een project voor de opzet van een modern computercentrum ter ondersteuning van het onderwijs in Nickerie. Hiervoor wordt een bedrag van Euro17.000,00 gereserveerd op de begroting van VVN. VVN is in de persoon van D. Ramlal  nauw betrokken bij de oprichting van een gehandicaptenvoorziening. De kosten worden geraamd op Euro 220.000,00. De financiering door derden is rond. Binnenkort wordt gestart met de bouw. Op initiatief van en onder leiding van de heer D. Ramlal heeft een werkgroep  van externen (K. van Beusekom, P. Bovens en J. Eerbeek) een bedrag van Euro 22.000,00 opgehaald voor de restauratie van het monumentale kerkgebouw aan de G.G. Maynardstraat. 

Opbouw van een netwerk: belangrijk voor het succes van VVN is de opbouw van een uitgebreid netwerk onder organisaties, instellingen en individuen. VVN heeft inmiddels vele vrienden, ook buiten de kring van Nickerianen. 

Versterking interne organisatie: er wordt hard gewerkt om VVN uit te bouwen tot een stabiele, slagvaardige en efficiënte organisatie.

Overige activiteiten: VVN heeft een eigen website, www.nickerie.nl. Zij geeft ook een eigen periodiek uit onder de naam “Bibit” en reikt jaarlijks een prijs uit, de Bhailal-Mahabierprijs. In 2002 werd de prijs postuum toegekend aan G. Kallasingh. In 2004  viel de eer te beurt aan pandit M. Tewarie.

Gelet op het bovenstaande kunnen wij, gebruikmakend van een beeld uit de luchtvaart, stellen: VVN is haar aanloopfase voorbij, zij is in volle vaart bezig aan de take-off, het opstijgen, en veel wijst erop dat zij een zeer voorspoedige vlucht tegemoet gaat - met in haar bagageruimte - veel goeds voor Nickerie. 

J. Siwpersad  en R. Badloe (1e en 2e secretaris VVN)

 

  

 

Copyright © 2003 - 2004 . All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics