Euro 30.000 voor projecten Stichting Vrienden Van Nickerie


Paramaribo - Voorzitter Daulatram Ramlal van de Stichting Vrienden van Nickerie (VVN) tekende een projectdossier voor verschillende projecten die in Nickerie uitgevoerd zullen worden. Deze bijzondere ondertekening vond plaats op zaterdag 28 augustus jl. in het WiN-huis te Nickerie.

Foto: VVN-voorzitter Daulatram Ramlal en Win-voorman Glenn Tjon Tjauw Liem in gesprek met elkaar op de locatie waar het gebouw voor kinderen met een verstandelijk handicap komt te staan.

De Stichting Vrienden van Nickerie zet nu vaart achter de uitvoering van deze projecten daar de middelen nu reeds vrij zijn gemaakt. Het totale bedrag van de verschillende projecten bedraagt dertigduizend euro. De ruim twee jaar bestaande organisatie VVN heeft als doelstelling projecten uit te voeren om de "down" trend te bestrijden en het district Nickerie te helpen met verdere groei en ontwikkeling. Dit alles vindt plaats in samenwerking met haar counterpart VVN uit Nederland. De stichting richt zich op knelpunten en problemen onder vooral de lage inkomensgroepen en de meest kwetsbare groepen w.o. alleenstaande moeders, gehandicapten, senioren burgers en kinderen. Na een vrij intensief contact met haar hoofdorgaan in Nederland, zijn er reeds vier projecten goedgekeurd voor uitvoering in Nickerie. Het gaat hierbij om de aanschaf van twaalf computers met randapparatuur en bureaustoelen voor scholen. Voorts de aanschaf van een kopieerapparaat voor de MULO-school te Paradise, waarbij ook andere scholen in de directe omgeving gebruik van zullen kunnen maken tegen een sterk gereduceerd tarief.

Er zal ook gezondheidsvoorlichting aan vrouwen op touw worden gezet, waarbij de stichting Sari een belangrijke rol zal vervullen. Het laatste project behelst de aanschaf van schoolmateriaal voor bijkans 250 studenten van de Mulo- en middelbare scholen, waarbij ditmaal zeker ook speciale aandacht zal worden besteed aan studenten uit Wageningen. Het bezoek van de VVN-voorzitter D.Ramlal staat ook in het teken van de bezichtiging en voortgang van de nieuwe voorziening voor kinderen met een verstandelijk handicap. Als fungerende directeur van de Stg. MEE uit Den Haag is Ramlal nauw betrokken bij de uitvoer en realisatie van dit project. Er zijn ook mogelijkheden onderzocht voor een voorziening van seniorenburgers. De VVN en Win zullen hieraan werken. Over het perceel waar deze voorziening zal komen te staan, bevinden zaken zich nu in afrondende fase. Beide stichtingen zijn ervan bewust dat met de uitvoer van de projecten er heel veel kapitaal gemoeid gaat. Nickerianen in Nederland met name Den Haag spelen hierbij een grote rol. Op 3 oktober aanstaande organiseert VVN een gigantische fundraising manifestatie in Den Haag. Dit spektakel zal volgens informatie bezocht worden door vele prominente artiesten en politici. Er lopen nu al gesprekken met Rasonic Televisie om dit gebeuren live te brengen in Nickerie. Ramlal zegt dat Nickerie niet onderschat moet worden qua potentie. Er zit volgens hem bijzonder veel talent in Nickerie.

DANNY JIBODH

Bron:
DBS , 31-08-2004

 

Copyright 2003 - 2004 . All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics