Derde Nickeriedag een groot succes


Den Haag - De derde editie van de Nickeriedag, die op 31 oktober jl. in Den Haag werd gehouden, is een groot succes geworden. Ruim 400 personen uit alle hoeken van Nederland en zelfs een uit Suriname, waren bij elkaar gekomen op deze fundraisingparty, die  jaarlijks georganiseerd wordt door Stichting Vrienden van Nickerie in Nederland. Gezien de netto opbrengst van bijna 9000 euro en de toegezegde steun door de vele vrienden van Nickerie, mag de organisatie terug zien op een zeer geslaagde dag.

Sleuteloverhandiging voor de geschonken ambulance door de vertegenwoordiger van Azivo (rechts) aan de voorzitter van VVN, de heer Ramlal (links).

De dag werd opgeluisterd met zang, muziek en dans van verschillende groepen en artiesten. De bijeenkomst werd live per radio uitgezonden voor luisteraars in Nickerie. Dr. Pranobe Oemrawsing, cardioloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum, hield een boeiende lezing over de extra risicoís bij Hindostanen voor hart- en vaatziekten. De Dadien-Bhailal Award werd postuum toegekend aan wijlen DC Ramkisoen Percival Bharos (1918-2001) voor zijn vele verdiensten voor het district Nickerie. De award werd in ontvangst genomen door zijn zoon Harold Bharos. Voorzitter Ram Ramlal van VVN legde verantwoording af over het gevoerde beleid en hield een gepassioneerd betoog over de noodzaak van hulpverlening aan de sociaal kwetsbare groepen in Nickerie.

Een bijzonder moment was de plechtige overdracht aan VVN van een moderne ambulance door de heer Fred van de Heuvel, algemeen directeur van Azivo. Deze ambulance is een gift aan VVN  van het Witte Kruis en de gebr. De Jong met steun van Azivo. Binnenkort wordt de ambulance naar Nickerie verscheept. Met deze ambulance wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de gezondheidszorg in Nickerie. Namens de bevolking van Nickerie dankt VVN  de gulle gevers hartelijk voor dit buitengewoon gebaar.

Het hoofddoel van de Nickeriedag is altijd het werven van donateurs en fondsen ten behoeve van projecten in Nickerie. Enkele tientallen nieuwe donateurs hebben zich aangemeld. Een aantal enthousiaste aanwezigen deed bij wijze van sponsoring een extra duit in de zak. FinanciŽle transparantie door openbare verantwoording is een belangrijk kenmerk van VVN. Daarom was er voor alle aanwezigen een exemplaar beschikbaar van het gecombineerd financieel verslag 2002-2003. Dit verslag is ook gepubliceerd via de website van VVN (www.nickerie.nl). Inmiddels is ook een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de derde Nickeriedag  online gepubliceerd. Voor alle vragen en inlichtingen omtrent deze verslagen kan men zich wenden tot de penningmeester van VVN, de heer Akbal Mohamed.

VVN mag met haar vele vrienden terugzien op een geslaagde derde Nickeriedag. Dit betekent niet dat het bestuur op zijn lauweren gaat rusten tussen nu en de volgende Nickeriedag. Het gaat door met het werven van donateurs en aanvullende fondsen en giften. De ambulance laat zien dat met goed ambassadeurschap mooie giften voor Nickerie kunnen worden verkregen.

Vrienden, bezoekers van de website van VVN: het bestuur vraagt ook van u een bijdrage. Kom ook in actie voor Nickerie en word donateur van VVN voor een bedrag van minimaal 10 euro per maand. De sociaal kwetsbare groepen in Nickerie hebben ook uw hulp nodig. Voor informatie over het donateurschap kunt zich ook wenden tot de penningmeester.

Dr. J. Siwpersad

(secretaris VVN)
Bron:
Secretariaat VVN , 18-11-2004

 

Copyright © 2003 - 2004 . All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics