Voorlichting over gezondheid en voeding door Stichting Sari en VVN


door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Stichting Sarnam Nari (Sari) heeft in samenwerking van de Stichting Vrienden van Nickerie (VVN) een voorlichtingsmiddag georganiseerd over suikerziekte en gezonde voeding voor de gemeenschap van de Corantijnpolder in het district Nickerie. De stichting heeft drs. Kries Matai bereid gevonden de poldergemeenschap voor te lichten.

Matai wees de aanwezigen op de gevaren die suikerziekte en hogebloeddruk met zich meebrengen. Daarnaast gaf de dokter uitleg hoe voeding te gebruiken om deze twee meest voorkomende ziektes in het district te helpen verminderen. Na de uitleg was er een vragenronde waarbij de aanwezigen in de gelegenheid werden gesteld vragen te stellen.

Voorzitter van Stichting Sari Kriesna Bajnath vertelt dat in de periode 2000-2001, een landelijk onderzoek werd gedaan over het voorkomen van suikerziekte en hoge bloeddrukgevallen. Uit dat onderzoek bleek dat veel Nickerianen aan beide ziektes leiden. Nadat het resultaat bekend werd gemaakt besloot Stichting Sari iets te doen om de ziektes te helpen terugdringen. Na gesprekken gevoerd te hebben met enkele RGD-artsen heeft de stichting toen met medewerking van Stichting Cordaid in Nederland voorlichting verzorgd op tien lokaties in het district. Het hoofddoel was deze twee veel voorkomende ziektes te helpen onderdrukken. Door de enorme belangstelling en de vele vragen die gesteld werden door de mensen bleek dat het project zonder meer een groot success werd zegt Bajnath. De stichting wilde de voorlichting voortzetten en diende het project in 2003 in bij de Stichting Vrienden van Nickerie om de middelen vrij te krijgen. Na goedkeuring werd dit project in december 2004 weer opgestart. De stichting heeft twaalf buurten in het district op het oog waar de voorlichting de komende zes maanden verzorgd zal worden.

Stichting Sari is zeer actief in het district Nickerie en heeft als doel om de Nickeriaanse gemeenschap in het bijzonder de sociaal zwakkeren, gender bewust en economisch weerbaar te maken. Dat wil de stichting bereiken door het verzorgen van voorlichtingen en trainingen.

Bron/Copyright:

de Ware Tijd

,18-02-2005

 

Copyright 2003 - 2005 . All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics