24-02-2005

Moderne ambulance voor Nickerie

Netwerk Stichting Vrienden van Nickerie werpt vruchten af

Een dezer dagen zal het schip Fortuna Bay de haven van Nickerie aandoen en wel met een heel bijzondere lading: een zeer moderne ambulance, geschonken door het Witte Kruis en de gebroeders De Jong in Den Haag met steun van Azivo. De ambulance is een gift aan VVN ten behoeve van de Nickeriaanse gemeenschap.

Foto's boven: Ambulance (boven), Overdracht sleutel door de directeur van Azivo, de heer Fred van de Heuvel aan de voorzitter van VVN, de heer Ramlal (linksonder) en het schip Fortuna Bay, waarmee de ambulance wordt verscheept (rechtsonder).

Tijdens de derde Nickeriedag op 31 oktober 2004 werden de sleutels van de ambulance door Fred van de Heuvel, algemeen directeur van Azivo overhandigd aan de voorzitter van de stichting Vrienden van Nickerie, de heer D. Ramlal (zie bericht over de Nickeriedag).

Deze ambulance is een zeer welkome aanwinst voor Nickerie, omdat dit district al een geruime kampt met een tekort aan goed geoutilleerde ziekenvervoer. Dankzij de moderne voorzieningen in deze ambulance kunnen patiënten al onderweg naar het ziekenhuis goed worden behandeld.

De schenking van deze ambulance is één van de vele tastbare resultaten van het netwerk dat VVN aan het opbouwen is. Het bestuur van VVN dankt de gulle gevers nogmaals en feliciteert de totale bevolking van Nickerie van harte met deze aanwinst.

 

Copyright © 2006 . All rights reserved.