SZN werkt samen met Catharina Ziekenhuis Nederland


NIEUW NICKERIE - Het Dr. Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (SZN) is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE) in Nederland. In dat kader vertoefden Otto Dewanchand, voorzitter van het Stichtingsbestuur, en drs. Ravien Changoer, algemeen directeur van het SZN, in Nederland om de overeenkomst te ondertekenen. Namens het CZE plaatste drs. R. Jonkers, voorzitter van het Raad van Bestuur, zijn handtekening onder de overeenkomst.

 

Changoer noemt de ondertekening een uniek moment voor het ziekenhuis in Nickerie, omdat het SZN in zijn 46-jarig bestaan voor het eerst een samenwerking is aangegaan. Er is besloten om de bestaande individuele contacten tussen medewerkers van beide ziekenhuizen te verbreden tot de volledige ziekenhuisgemeenschap. Voorts is overeengekomen een samenwerking aan te gaan, die tot hoofddoel heeft om door kennisuitwisseling tussen beide ziekenhuizen de tweedelijnsgezondheidszorg in het district Nickerie te helpen verbeteren. Daarnaast zal zo mogelijk materiŽle hulp worden geboden en wordt met de samenwerking meer kennis van en begrip voor de allochtone patiŽnt in Eindhoven nagestreefd.

 

Changoer zegt dat de samenwerking in opzet wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar dat er na twee jaar een evaluatie zal plaatsvinden op grond waarvan wordt besloten de samenwerking al dan niet te continueren. De uitwisseling van medewerkers tussen beide ziekenhuizen vormt onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst, het kan daarbij zowel artsen en medisch specialisten alsook verpleegkundigen, paramedische, technische en administratieve medewerkers betreffen. Ook is opgenomen dat de ziekenhuizen het loon van de uitgezonden medewerkers, voor zover die een dienstverband bij het ziekenhuis hebben, tijdens de periode van uitzending doorbetalen.

 

De eerste mensen uit Nickerie vertrekken in de derde week van augustus naar Nederland. In deze groep zitten twee verpleegkundigen en een specialist. De kosten, inclusief ticket, worden gedragen door het CZE. Het SZN heeft het op zich genomen de vervoers- en verblijfkosten van de Nederlanders te vergoeden.

 

Bron/Copyright:

dWT

,16/07/2005

 

Copyright © 2003 - 2005 . All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics