Gemeente Den Haag stimuleert wetenschappelijke aanpak ontwikkeling van Nickerie


Den Haag - De gemeente Den Haag heeft positief gereageerd op een verzoek van de stichting Vrienden van Nickerie om een vooronderzoek mogelijk te maken betreffende de agrarische ontwikkelingsmogelijkheden van Nickerie buiten de rijstsector. Zij stelt hiervoor 1500 euro beschikbaar. Later volgt een uitgebreider en kostbaarder onderzoek aan de hand waarvan praktische, levensvatbare en duurzame projecten voor Nickerie kunnen worden opgezet. Voor dit vervolgonderzoekstraject zullen andere bronnen worden benaderd.

Nickerie is traditioneel een rijstdistrict. Dat moet vooral zo blijven. Maar er moet ook worden gekeken naar alternatieve mogelijkheden die perspectief bieden op werkgelegenheid en ruime exportmogelijkheden. De Stichting Vrienden van Nickerie is over dit onderwerp van alternatieve agrarische mogelijkheden van Nickerie geruime tijd in gesprek met een afdeling van de Universiteit van Wageningen genaamd Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten. Deze instelling is gevestigd te Lelystad. Gesprekspartners zijn ir. C.L.M de Visser, teamleider Teelt, NutriŽnten en Water en dr. A.P. Everaarts, senior onderzoeker, beide verbonden aan genoemd instituut. Deelnemer aan het gesprek is tevens de heer Casper Pillen, onderzoeker op het gebied van de tropische landbouw.

Het streven is om aan de aan de hand van beide onderzoeken wetenschappelijk verantwoorde projekten op te zetten en daarvoor op zoek te gaan naar fondsen. De gemeente Den Haag levert een belangrijke initiŽle bijdrage aan dit belangwekkend en veelbelovend traject met haar donatie van 1500 euro. VVN heeft met haar partners nog een lange weg te gaan, maar de bijdrage van de gemeente Den Haag betekent een geweldige aanmoediging om met overtuiging en forse passen door te gaan op de ingeslagen weg.

Bron/Copyright:

dWT

,19/07/2005

 

Copyright © 2003 - 2005 . All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics