VIERDE NICKERIEDAG: GEZELLIG EN GESLAAGD

Niets aan de strijkstok, alles voor de meest kwetsbaren

door VVN-secretaris Jozef Siwpersad

Den Haag - Ruim zeshonderd belangstellenden hebben op zondag 9 oktober 2005 de vierde Nickeriedag van de stichting Vrienden van Nickerie bijgewoond. Het bestuur mag spreken van een zeer gezellige en geslaagde dag. Ook op deze vierde Nickeriedag waren opnieuw alle vizieren gericht op de meest kwetsbaren in district Nickerie. Het bestuur van VVN is veel dank verschuldigd aan alle personen, bedrijven en instellingen, die geholpen hebben om dit fundraisingsevenement tot een groot succes te maken.

Deze jaarlijks terugkerende happening heeft ten doel:

Veiling van schilderijen - het publiek aangemoedigd door mevr. Gaitrie BahrosDaarnaast is het streven om de vele vrienden en sympathisanten van VVN een mooie en gezellige dag te bezorgen met veel muziek, zang en dans.

In al deze opzichten mag de vierde Nickeriedag als zeer geslaagd worden beschouwd. Belangrijke momenten van de happening waren de toespraak van de voorzitter van VVN de heer D. Ramlal en de uitreiking van de Dadien-Bhailal Award 2005 van VVN aan mevrouw Kamla Sukul.

Mevrouw Sukul, geboren in Guyana (1938) heeft tientallen toneelstukken geschreven en geregisseerd tot groot genoegen van velen in de Surinaams-Hindostaanse gemeenschap. Zij is de schrijfster van de mooie dichtbundel Wandana (1989). Ook met haar opvallende stijl en taalgebruik als radiopresentatrice is zij van grote betekenis geweest voor de Hindostaanse taal, kunst en cultuur. In de voorgaande jaren werd de award toegekend aan G. Kallasingh (postuum, 2002), Pandit Baldew Persad Tewarie (2003) en districtcommissaris R.P.Bharos (postuum 2004)

Tassagroep o.l.v. van Chan ChattoeriBelangwekkend was ook de causerie van ir. J.T. Sital over zijn in 2001 verschenen boek getiteld: How Suriname came to its own green revolution. A study of change in smallholder farming in the Nickerie District 1900-1986. Sital - zelf niet in Nickerie geboren - beschrijft in zijn studie met verve en veel cijfermateriaal de opkomst van de rijstcultuur in Nickerie in de periode 1900-1986. Hij spreekt in dit verband van een groene revolutie. Sitals wetenschappelijke bijdrage is tevens een ode aan de ijver, het doorzettingsvermogen en de creativiteit van de Nickeriaanse boeren die nu gebukt gaan onder een diepe malaise.

De medewerking aan verschillende programma-onderdelen van Miss Holland-India 2004 Reshma van der Vliet en Miss India-Holland 2005 Sharlene Asgarali is de stemming in de zaal bepaald ten goede gekomen.

De aanwezigen mochten genieten van een afwisselend zang-, muziek- en dansprogramma. Mohamed Sharief Ishaak bracht de stemming er meteen in met zelf gecomponeerde liederen in Baithak Ganastijl. Zijn Sarnami-moppen deden het niet minder goed bij het publiek. Onder de noemer “Groen en grijs” heeft een aantal nieuwe zangtalenten ( Danitscha en Sarisa Mahadew, Ashna Goedan, Sunita Chander, Dinesh Subedar en Danny Thakoerie) het publiek verrast met prachtige zang onder begeleiding van de muziekgroep Lexes. De dansgroep van Asha Bhoelai en de tassagroep van Chan Chattoeri zorgden voor mooie intermezzo’s.

Dua presentatie door Girwar en Miss India Holland Sharlene Asgarali Een extra glans aan de dag werd gegeven door een beamerpresentatie van prachtige beelden uit de zaal en van het podiumgebeuren door Lukkien Heimerik en Johny Gharbaran.Beamer, scherm en video werden beschikbaar gesteld door stichting Stabij en Palime BV.

De door Bhaskar Hande, Surinder Kisoen Tewarie, Emile Goedan en Poolse kunstenaars vervaardigde schilderijen gaven extra glans aan de qua opbrengst zeer geslaagde veiling.

Casa Bouw, Yadin Reizen, Surigoud en RR Schoonmaak Service Nieuwe Gein stelden zeer gewaardeerde prijzen beschikbaar voor de loterij.

Op de tonen van de muziekgroep Lexes kon men zich vanaf de vooravond tot middernacht uitleven op de dansvloer. Een warm applaus viel haar ten deel na het slotnummer.

Aan het slot van deze gezellige dag kon het publiek de benen los schudden op de tonen van de muziekformatie LexusAan het eind van de avond werden de aanwezigen aangenaam verrast door de mededeling van de directeur van Seva Network Foundation, de heer drs. Radj Bhondoe, dat zijn organisatie in principe bereid is de opbrengst van de vierde Nickeriedag te verdubbelen na indiening van concrete projectvoorstellen.

Ram Nathie en Rajiv Girwar en Sharlene Asgarali hielden als presentatoren de stemming er goed in.

Natuurlijk is een ieder benieuwd naar de opbrengst van de vierde Nickeriedag. Hiervoor zij verwezen naar het financieel verslag op deze website (www.nickerie.nl) van de penningmeester van VVN, Akbal Mohamed.

Op dezelfde website en in de vierde editie (2005) van Bibit, het orgaan van VVN, vindt men een volledig financieel overzicht van het jaar 2004. De heer B. Soechiet maakte met een royale donatie de uitgifte van dit nummer van Bibit mogelijk.

VVN Secretaris Jozef Siwpersad:  -  het motto van VVN is "Niets aan de strijkstok, alles voor de meest kwetsbaren". Lees meer hierover in VVN nieuwsbrief "Bibit"Openheid, transparantie en doelmatigheid staan hoog in het vaandel van VVN. Het bestuur is altijd bereid om nadere toelichting te geven op het beleid, de financiën en de activiteiten van de stichting. Het motto van VVN is: niets aan de strijkstok, alles voor de meest kwetsbaren.

Kijk ook naar de sfeervolle foto’s van de vierde Nickeriedag op deze website.

Naast de genoemde bedrijven, organisaties en personen is VVN veel dank verschuldigd aan: de heer Badjasingh, de heer K. Tewarie, Accountantskantoor Chris BV en Lachmie Vastgoed. De heer Murat Bingol gaf een flinke korting op de prijs van de zaal.

Veel waardering verdienen tenslotte de onvermoeibare vrijwilligers aan de bar, aan de poort en elders in de zaal. Genoemd mogen worden de dames L. Ramcharan en S. Siwpersad en de heren Doekaloe, Chientamanie, Prediep, Nis, Ravinesh en Girjasing.

Vrienden, uw bijdragen zijn van grote betekenis geweest voor het succes van de vierde Nickerie dag.

J. Siwpersad (secretaris VVN)

FINANCIEELVERSLAG FONDSWERVING 9 OKTOBER 2005

Omschrijving

Bedrag

Totaal

 

Opbrengsten

 

 

 

Veiling

2.525,00

 

 

Lotenverkoop

1.243,00

 

 

Donaties

1.160,00

 

 

Baropbrengst

4.415,00

 

 

Kaartverkoop

4.490,00

 

 

Totaal der opbrengsten

13.833,00

 

Lasten

 

 

 

Zaalhuur + aankleding

1.210,00

 

 

Barinkoop

1.279,68

 

 

Drukwerk

170,00

 

 

Foto + Video opname

200,00

 

 

Muziek + Artiesten

1.213,00

 

 

Kosten schilderijen

800,00

 

 

Totaal der lasten

4.872,68

 

Netto Opbrengst

8.960,32

 

 

 

 

Dit bedrag zal in zijn geheel worden aangewend voor projecten.

 

Seva heeft toegezegd dat zij de netto opbrengst zullen verdubbelen.

 

 

 

 

Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester dhr. Akbal Mohamed

 

 

 

 

Copyright © 2003 - 2005 . All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics