Nog geen terrein voor bejaardentehuis

Beta Debidien, 08-05-2006

NIEUW NICKERIE - De overheid heeft nog steeds geen terrein toegewezen aan de Stichting Vrienden van Nickerie in Nederland (VVN) voor het opzetten van een bejaarden tehuis in de Mr.J.van Pettenpolder.Samen met de overheid wil het hoofdbestuur van de stichting nagaan wat het oponthoud is en hoe het opgelost kan worden.Hoofdbestuurslid Jozef Siwpersad, die voor korte tijd in het land was, heeft hierover gesproken met de bevoegde overheidsinstanties en het afdelingsbestuur in Nickerie.”De middelen zijn reeds beschikbaar, maar de toewijzing van een stuk terrein door de overheid aan de VVN laat nog op zich wachten” zegt Siwpersad.

Hij is tevreden over de projecten die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd. De moederorganisatie is ook opzoek naar additionele samenwerkingspartners om in de toekomst meer te kunnen doen in het district Nickerie. Eén van de nieuwe samenwerkingspartners van VVN kan worden is Lions Club Nieuw Nickerie zegt Siwpersad.“Nickerie kan in de komende dagen meer verwachten, maar dat zal geheel aghangen van de initiatieven die de gemeenschap zelf ontplooit”. De stichting verwacht namelijk dat de gemeenschap deels ook inkomt met initiatieven en stimulands.Met de grote netwerk dat de stichting heeft opgebouwd, kan zij hulp loskrijgen. Siwpersad merkt op dat in Nickerie er een grote behoefte is aan rolstoelen, brillen en brilmonturen.Via het netwerk wil VVN ook daarin inspelen. ”Belangrijk is, dat vanuit Nickerie ook een stukje inspanning wordt geleverd”.

Foto: Samen met bestuurslid Prithipal Mahabier bezocht Siwpersad één van de projecten die onlangs mede door financiering van VVN is opgezet in Nieuw Nickerie.

 

Copyright © 2006 . All rights reserved.