VVN wil meer projecten uitvoeren in Nickerie
door Beta Debidien
12-11-2005

NIEUW NICKERIE-“Het hoofdbestuur van de Stichting Vrienden van district Nickerie (VVN) in Den Haag Nederland, wil in de komende periode meer projecten uitvoeren voor de gemeenschap van het district Nickerie. De moederorganisatie beschikt over voldoende geldmiddelen om nieuwe projecten te laten opzetten in het district”.Dat zei Akbal Mohamed, penningmeester van de organistie vorige week bij zijn werkbezoek aan Nickerie.Volgens Mohamed is geld niet het probleem, men zou in Nickerie meer projecten moet indienen ter goedkeuring.Het hoofdbestuurslid vertoefde in Nickerie om te oriënteren op de locaties waar de stichting projecten heeft gefinancieerd in de afgelopen periode en ook bij de nieuwe projecten die nog in uitvoering zijn.Mohamed is zeer positief ingesteld over de bijdrage dat de organisatie uit Nederland levert.Hij merkte op dat de Nickeriaanse gemeenschap erg nuttig gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden.Bij de viering van de vierde Nickeriedag in Nederland op 9 oktober jongstleden merkte voorzitter Dauletram Ramlal op, dat hoewel de organisatie in de afgelopen periode aardig wat initiatieven heeft genomen richting Nickerie, dat niet voldoende is om de vele problemenwaarmee het district te maken heeft, te helpen oplossen.De werkloosheid onder de jongeren is heel hoog.”Door het gebrek aan toekomstperspectief en zinvolle tijdsbesteding gaan veel jongeren onder andere aan de drank” zei Ramlal.Het zelfmoordpercentage onder de Nickerianen in verontrustend hoog.De voorzitter beseft dat de organisatie niet alle problemen van de Nickerianen kan oplossen.Daarvoor zijn de zaken te gecompliceerd en zijn de middelen te beperkt.Ondanks de vele beperkingen wil de organisatie de komende jaren doorgaan met het helpen verlichten van de ergste nood waarin de mensen verkeren.Voor de komende jaren wil de stichting samen met stichting Welzijn instuut Nickerie een voorziening voor ouderen realiseren.VVN wil voortzetting van het project waarbij ondersteuning wordt gegeven aan kinderen op school waarvan de ouders de kosten niet kunnen dragen ook voortzetten.Daarnaast wil de stichting de economische bedrijvigheid helpen stimuleren.Binnenkort zal er een studie verricht worden naar kansrijke mogelijkheden voor kleien ondernemingen in Nickerie.Er zal ook de continuering zijn van de ondersteuning in de vorm van goederen zoals rolstoelen en rollators.

 

Copyright © 2005 . All rights reserved.