6000 Euro voor studerende kinderen van Nickerie

Danny Jibodh

Nickerie -  De ‘Vrienden Van Nickerie’ hebben recentelijk een bedrag van 6000 Euro beschikbaar gesteld voor studerende kinderen van Nickerie. Daulatram Ramlal van VVN deelde de krant mee dat zij hiermee kinderen willen ondersteunen om hun studie te vervolgen in zowel stad als district. Het gaat erom dat het geld gaat naar kinderen van wie de ouders het zich niet kunnen permitteren om de verdere studie te bekostigen. VVN is bezig om een inschatting te maken van het aantal kinderen dat hiervan zal profiteren. Volgens Ramlal gaat het om bijkans 300 kinderen. Een van de criteria zal dan zijn dat van een gezin met meer dan drie studerende kinderen, slechts drie zullen worden voorzien van leermiddelen.

Foto: VVN-voorzitter Daulatram Ramlal.

De VVN hebben verder in het verschiet om de komende jaren scholen te voorzien van stencil - en kopieermachines. Anderzijds werkt VVN ook er naar toe om een kopieermachine met een gigantische capaciteit ergens centraal in Nickerie te installeren waar men tegen een super laag bedrag stukken kan kopiëren. De opbrengsten zullen aangewend worden om het systeem op een duurzame manier te onderhouden. Momenteel richt VVN zich sterk op de organisatie van de Nickeriedag in Den Haag die voor de vijfde keer gehouden zal worden. Uniek tijdens deze dag zal volgens Ramlal zijn de presentatie van een zakenman Verkaert en een talentenjacht. Deze zakenman zal demonstreren hoe hij in staat is geweest om in Kenia een reeks scholen op te zetten en te voorzien van het nodige. Zo een systeem willen de VVN ook graag in de naaste toekomst introduceren in Suriname, vertelde Daulatram Ramlal aan DBS.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,08-09-2006

 

Copyright © 2006 . All rights reserved.