Ondersteuning van Nickeriaanse studenten
door Beta Debidien
13-09-06

NIEUW NICKERIE- Stichting Vrienden van Nickerie (VVN) heeft voor acht studenten, van wie de ouders het moeilijk hebben, het inschrijfgeld betaald voor de Anton de Kom Universiteit. Zij konden door gebrek aan middelen het niet bezoeken. “Het gaat om kinderen die geslaagd zijn met hoge cijfers, maar de nodige middelen niet hebben om te studeren in Paramaribo” zegt Daulatram Ramlal, voorzitter van de organisatie in Nederland. Hij vertoefde voor enkele dagen in Nickerie om te kijken op welk ander gebied ook ondersteuning geboden kan worden. Hij zal binnen het hoofdbestuur van de VVN in Nederland mogelijkheden bekijken hoe deze kinderen verder te helpen. Voor dit ondersteuningsproject heeft de moederorganisatie 6.000 euro beschikbaar gesteld. De ouders van de kinderen die in aanmerking zijn gekomen voor de hulp, zijn erg blij. `“Het zijn onze eigen Nickerianen die met veel inzet geld ophalen in Nederland ten behoeve van onze kinderen” zeggen de ouders. Het VVN zal ook 500 schoolpakketen schenken. Ramlal benadrukt dat er niet gelet zal worden op ras en geloof. Elke Nickeriaan heeft de ruimte een formulier op te halen bij de bestuursleden van de organisatie in Nickerie. Niermalkoemar Badloe, bestuurslid van de VVN in Nickerie, geeft aan dat de formulieren voor zaterdag aanstaande ingeleverd moeten worden, zodat de organisatie de informatie kan verwerken. Inhoudelijk kon hij niet veel zeggen, maar het gaat om leermiddelen die de schoolkinderen nodig zullen hebben. Vanwege de armoedige situatie van veel mensen in het district, wordt verwacht dat velen zullen reageren op deze oproep. De moederorganisatie zal op 1 oktober aanstaande de vijfde Nickeriedag organiseren in Nederland. Het doel is om middelen te vergaren ten behoeve van de sociaal meest kwestbare groepen in Nickerie.

 

Copyright © 2006 . All rights reserved.