Nickeriedag in Den Haag

door Beta Debidien
29-09-2006

NIEUW NICKERIE- Stichting Vrienden van Nickerie (VVN) organiseert op zondag 1 oktober de vijfde Nickeriedag in Den Haag, Nederland. “Het is een fundraising van VVN voor de gemeenschap van Nickerie” vertelt Dauletram Ramlal, voorzitter van de moederorganisatie in Nederland. Volgens hem is er veel te doen in Nickerie. De slechte economische situatie, de grote uitval op scholen, de lage prestaties van leerlingen, de grote werkloosheid en de vele zelfmoordgevallen in het district zijn zaken die zijn organisatie bezig houden. Naast enkele korte toespraken omvat het programma dans – en muziekoptredens en een toneelvoorstelling. Tevens zal de jaarlijkse Dadin-Bhailal Award uitgereikt worden aan een persoon die zich byzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Surinaamse in het byzonder de Nickeriaanse gemeenschap. De stichting heeft in de afgelopen periode dankzij de hulp van de Nickerianen die in Nederland wonen en werken een aantal projecten kunnen uitvoeren ten behoeve van de sociaal meest kwestbare groepen in Nickerie. Bij zijn recente bezoek aan het district enkele weken terug, heeft Ramlal met het afdelingsbestuur van de organisatie in Nickerie overlegd om een aantal scholen te voorzien van een kopieerapparaat. Dit project wil hij in december 2006 uitvoeren. De voorzitter wil een onderzoek laten instellen hoe het probleem onder de jongeren te kunnen oplossen. De mensen zijn gevraagd om zoveel als mogelijk met projecten te komen die VVN zou kunnen financiëren, zodat de jongeren aan het werk kunnen. “Onze aandacht blijft op het onderwijs gebeuren en kansen geven aan kinderen om zich verder te ontwikkelen”, zegt Ramlal. Hedenmorgen zal de organisatie in Nickerie 500 schoolpakketen verstrekken aan schoolkinderen wan wie hun ouders heel lage inkomens hebben of zonder werk zitten. Dit project kost de organisatie ongeveer 6000,- euro.

 

Copyright © 2006 . All rights reserved.