VVN geeft 500 schoolpakketten aan noodlijdende scholieren

Danny Jibodh

 

Nickerie - De Stichting Vrienden van Nickerie heeft op vrijdag 29 september op het complex van de Kweekschool aan vijfhonderd leerlingen schoolpakketten gedoneerd. Het gaat om scholieren waarvan de ouders/verzorgers reeds eerder een verzoek hadden ingediend om in aanmerking te mogen komen voor zo'n schoolpakket.  Bestuurslid Nirmal Badloe van VVN-Nickerie verklaarde tegenover de krant dat zij 1200 aanvragen binnen hebben gehad, maar dat niet alle formulieren zijn gehonoreerd, omdat bij vele van ze de gegevens ontbraken en ook niet volledig waren ingevuld. Het schoolpakket is voor vele gezinnen die het heden ten dage erg moeilijk hebben een zeer welkome hulp. VVN adviseur, tevens Burgervader van Nickerie, de heer Bhagwat Shankar, zei dat dit alles moet helpen dat de scholieren verdere onderwijs kunnen genieten en zeker ook goede resultaten moeten boeken.

 

Foto: Penningmeester P. Mahabier van VVN-Nickerie houdt toezicht op ordelijk verloop van de uitreiking van de schoolpakketten.

Vaak genoeg zijn het Niet Gouvermentele Organisaties te hulp moeten schieten in het onderwijs te Nickerie en middels donaties de scholieren in hun behoeftes worden helpen voorzien. Badloe gaf verder aan dat deze 500 schoolpakketten de VVN SRD 17500 heeft gekost. 'Uiteraard hadden we het liefst alle aanvragen willen honoreren, maar ook hierin moeten wij prioriteiten stellen en de beschikbare middelen trachten zo efficient mogelijk aan te wenden' , aldus de heer Badloe.  Bhareth Jairam,  voorman van VVN-Nickerie, heeft aangehaald de best geslaagden van de Mulo en de Middelbarescholen elk een bedrag van SRD 250 te geven voor hun geleverde prestaties en dat deze geste dan ook stimulerend moet gaan werken op andere leerlingen van de scholen om harder hun best te doen om zodoende ook deze extra graantje mee te pikken.

De verdeling van de schoolpakketten werd ook bijgewoond door de onderwijs inspecteuren Roy Katisa en R.Chotoe. Anderzijds is de gaat de moederorganisatie in Nederland door met de organisatie fundraisingsactiviteiten, zoals de jaarlijkse Nickeriedag, met als hoofddoel om middelen te vergaren ten behoeve van de sociaal meest kwetsbare groepen in distrikt Nickerie. Volgens de VVN is er nog veel te doen voor Nickerie. De slechte economische situatie, de grote uitval op scholen, de lage prestaties van leerlingen, de grote werkloosheid, de vele zelfmoord gevallen etc liegen er niet om.

 

Foto: Lange rijen voor de schoolpakketten.

De Nickeriedag van dit jaar omvat naast korte toespraken ook dans- en muziekoptredens en een korte toneelvoorstelling. Een loterij met leuke prijzen en een veiling maken ook deel uit van het programma. De presentatoren voor die dag zijn de heren Kries Bandhoe en Ram Nathie (bekend van resp. Radio Amor en Radio Amigoe). Tevens wordt hierbij de jaarlijkse Dadin-Bhailal Award uitgereikt. Dit jaar wordt de prijs toegekend aan Noer en Rashied Pierkhan, twee Nickerianen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Surinaamse gemeenschap. Alle aanwezigen krijgen het nieuwste exemplaar van BIBIT, de nieuwsbrief van VVN, uitgereikt. BIBIT verschaft de nodige informatie over o.a. het financieel reilen en zeilen en de werkzaamheden van VVN in haar geheel. Nickeriedag vindt dit jaar plaats op 1 oktober in het Partycentrum Ons Huis in Den Haag.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,29-09-2006

 

Copyright © 2006 . All rights reserved.