Diverse Korte berichten


Eerste steenlegging voorziening voor gehandicapten in Nickerie

De Stichting Vrienden van Nickerie is in de persoon van haar voorzitter Ramlal nauw betrokken bij de oprichting van een gehandicaptenvoorziening in Nickerie. Kosten circa 220.000 euro. De vergeten en verwaarloosde categorie van gehandicapten vormt een belangrijke aandachtsgroep voor VVN. Met veel genoegen maakt het bestuur dan ook melding van de eerste steenlegging die onlangs heeft plaatsgevonden.

Lees hier: samenvatting gecombineerd jaarverslag 2002-03

Plannen voor een ouderenvoorziening

Het bestuur beraamt plannen om, aansluitend op de bouw van de voorziening voor gehandicapten, ook  een voorziening voor ouderen te realiseren. Het bestuur is op zoek naar financiers. Nadere berichten volgen.

 

Verdubbeling van projectgelden door NCD

Zoals bekend kunnen verzoeken bij NCDO worden ingediend ter verdubbeling van de gelden die VVN uit haar eigen middelen wil besteden aan een aantal projecten. VVN had een bijdrage aan NCDO gevraagd van circa 18.000 euro boven de eigen bijdrage van 18000 euro. Onlangs heeft NCDO het verzoek van VVN gehonoreerd. VVN gaat hiermee een project voor positieverbetering van vrouwen, de collectieve voorziening van schoolbenodigdheden, de aanschaf van apparatuur voor scholen (12 pc's + 2 kopieerapparaten) en een voorlichtingscampagne financieren.

 

Lokale activiteiten door Actieve Vrienden

Verspreid over heel Nederland kent VVN vele actieve vrienden. Deze vrienden organiseerden in Rotterdam op 24 april jl. een geslaagde bijeenkomst waarvan het primaire doel was promotie van VVN en verbreding van het draagvlak. Gelet op de opkomst van circa 350 bezoekers en de vele publiciteit via de radio die via een live verbinding tot in Nickerie te ontvangen was, mag de bijeenkomst als zeer geslaagd beschouwd worden. De opbrengst van deze dag was na aftrek van de kosten circa 3600 euro. In de toekomst kunnen zulke motivatie en promotiebijeenkomsten ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, worden verwacht. Van deze plaats uit wordt een oproep gedaan aan lokale vrienden met ideeŽn te komen.

Bron:
VVN , 2004 - 2006

 

Copyright © 2003 - 2007 . All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics