Geslaagde Nickeriedag 2007

Akhielesh Mahabier, 08-10-2007

Den Haag - Op 7 oktober heeft Stichting Vrienden van Nickerie voor de zesde keer de Nickeriedag georganiseerd in Den Haag. Op deze dag wordt zoveel mogelijk fondsen geworven voor diverse projecten in district Nickerie met nadruk op kansarme Nickerianen. In een hartelijke en gezellige sfeer kon het goed opgekomen publiek genieten van gevarieerde muziek en diverse heerlijke hapjes.

Ook is de tradiotionele Dadien-Bhailal award uitgereikt aan personen die zeer zich op vrijwillig gebied zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor district Nickerie. Dit jaar is deze prijs uitgereikt aan twee personen: aan de heer Mohammed Sharief, voor zijn vele verdiensten op sociaal en muzikaal gebied en aan de heer Kenneth Donk, die veel heeft bijgedragen door zijn publicaties over district Nickerie in diverse media. Zijn artikelen zijn gebubliceerd zowel in de Ware Tijd als op Nickerie.Net onder de titel: Nickerie Verleden, Heden en de Toekomst.

De netto opbrengst van deze dag is vastgesteld op  5.246 Euro's. De voorzitter van VVN, de heer Ramlal, wil van hieruit iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet voor het welslagen van deze fundraisingdag.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

St. Vrienden van Nickerie

08-10-2007

Copyright © 2008 . All rights reserved.