WiN-groep en VVN intensiveren samenwerking
Geplaatst: 25/06/2009

Nickerie -  De Stichting WiN-groep is al een tijdje versterkt door invoeging van de Stichting Vrienden van Nickerie. VVN-topman Daulatram Ramlal van de VVN bevestigt de samenwerking en liet weten dat de afgelopen dagen intens is gediscussieerd hoe verder invulling zal worden gegeven aan het samenwerkingsverband. Er zijn volgens hem substantiŽle zaken aangehaald voor uitvoer in de nabije toekomst. Ramlal zegt dat met de bundeling van bestuurskrachten meer kan worden neergezet voor de gemeenschap van Nickerie. Uit discussie is reeds naar voren gekomen dat zij willen werken aan de realisatie voor de opzet van een uitleencentrum voor o.a. rolstoelen, rolators en aanverwante zaken.

Wat ook hoog op schema staat is het tot stand brengen van een volkshogeschool in Nickerie waar gedurende het gehele jaar door diverse cursussen verzorgd zullen worden aan belangstellenden. Na de grote vakantie wordt op het WiN-complex een ruimte in gebruik genomen waarbij vereenzaamde ouders opgevangen zullen worden tegen een zeer gereduceerde tarief. Deze ruimte wordt momenteel afgewerkt, zegt Ramlal desgevraagd. De VVN heeft ervoor zorg gedragen dat de twee vleugels van het complex ook een restauratiebeurt krijgen.
Ramlal liet doorschemeren dat hiervoor al een bedrag van 50.000 euro is gealloceerd. De VVN heeft 30.000 euro zelf kunnen opbrengen, terwijl het verschil afkomstig is van andere NGOís uit Nederland.

Daulatram Ramlal deelde verder mede dat ideeŽn voor uitvoer in Nickerie moeten worden geboren en moeten worden gedragen. Vanuit Nederlandse bodem zegt hij dat de spirit behoorlijk meegevoeld wordt om door te trekken.
Zowel VVN-topman D. Ramlal als WiN-groep staffunctionaris Rob Mooij zegt dat er veel te doen is om mensen met een handicap te assisteren met senioren- en mantelzorg. Het is voor de WiN-groep van eminent belang dat duurzaamheid van alles wat zij realiseren hoog in het vaandel wordt gevoerd. Voorts is aangehaald dat het PCS reeds te kennen heeft gegeven meer ruimte nodig te hebben om haar activiteiten in Nickerie verder vorm te geven. De WiN-groep bekijkt hoe deze ruimte gegeven zal worden.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

25-06-2009

Copyright © 2009 . All rights reserved.